Belgische BV(BA)

BVBA of BV?

Sinds 1 januari 2020 bestaat de Belgische BVBA niet meer.

Net als in Nederland kent ook België de BV: Besloten Vennootschap. De BVBA bestaat niet meer. Alle BVBA’s heten nu BV’s.

Ook zaakvoerders bestaan niet meer. Zij worden vanaf nu ‘bestuurders’ genoemd.

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Deze veranderingen vloeien voort uit de op 1 mei 2019 ingevoerde wetgeving: WVV / Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Meer over de Belgische BV. Statuten en mogelijkheden.

BV(BA) kopen of verkopen?

Wenst u een bestaande Belgische BV (BVBA) te kopen of uw BV(BA) te verkopen, dan kunt u hiervoor uiteraard altijd contact opnemen met ADDCO.

Een Belgische-, Nederlandse- of Hongaarse BV oprichten?