De Belgische BV

Vanaf 1 mei 2019 kunt u in België de nieuwe Belgische BV oprichten. Deze rechtsvorm komt in de plaats van de BVBA, die vanaf dan niet meer opgericht kan worden. Er geldt een overgangsperiode voor reeds bestaande BVBA’s, maar uiteindelijk moeten alle BVBA’s via een notariële akte (statutenwijziging) worden omgezet in de nieuwe BV-vorm. Het is aan te raden dat op korte termijn al te doen, want deze nieuwe BV-vorm biedt zeer interessante mogelijkheden:

Statutaire bepalingen

Het is belangrijk goed te bedenken wat u in de statuten van de BV wenst vast te leggen, wat de ‘spelregels’ zijn.

Zo is het mogelijk te bepalen dat de aandelen van de BV vrij kunnen worden verkocht, zonder dat er toestemming nodig is van de andere aandeelhouders.

Ook kan in de statuten worden opgegeven wat de website en wat het e-mail adres van de BV is. Hierbij kan dan worden bepaald dat berichten gezonden naar dit e-mail adres als officiële correspondentie wordt beschouwd.

Het aandeelhoudersregister mag een digitaal online register zijn, in plaats van het ouderwetse ‘aandeelhoudersregisterboek’.

Klik hier voor de officiële wettekst.